payperclick.jpg

Úvod do PPC reklám

Skratka PPC v názve tohto typu reklám znamená pay-per-click. Jedná sa teda o také reklamy, pri ktorých sa výsledná zaplatená cena vypočítava podľa počtu kliknutí, respektíve ľudí privedených na cieľové stránky. Tento typ reklám je v rámci online marketingu veľmi obľúbený, pretože so sebou prináša v porovnaní s inými druhmi reklám mnohé výhody.

img

Konzultácia a cenová ponuka zdarma

Veríme, že by medzi Vami a Vašim úspechom nemali stáť zbytočné bariéry, preto Vám konzultáciu a cenovú ponuku poskytneme bezplatne.