html5.jpg

HTML 5.1

November 7, 2016 - Novinky - Zobraziť komentáre

HTML 5.1 je v súčasnosti najnovšou stabilnou verziou jazyka HTML. Iba nedávno bolo konzorciom W3C označené za novú oficiálnu a stabilnú verziu jazyka, takže už nič nebráni webovým vývojárom a dizajnérom, aby začali naplno využívať nové funkcie, ktoré so sebou prináša.

google.jpg

Google bude zohľadňovať aj rýchlosť mobilných verzií stránok

Júl 1, 2016 - Novinky - Zobraziť komentáre

Prednedávnom sme vám priniesli článok o novom nástroji na testovanie rýchlosti vašich webových stránok a ich prispôsobenosti pre mobilné zariadenia, ktorý predstavil samotný Google. Už dávno je známe, že rýchlosť webových stránok je významným faktorom ovplyvňujúcim nielen spokojnosť návštevníkov, ale aj pozície stránok vo vyhľadávačoch. Zároveň je kritickým faktorom existencia mobilných verzií stránok či použitie responzívneho dizajnu. Nové vyhlásenie Google je možné považovať za prienik týchto dvoch významných faktorov.

responsive.jpg

Je vaša stránka rýchla a optimalizovaná pre mobilné zariadenia?

Jún 19, 2016 - Novinky - Zobraziť komentáre

Rýchlosť načítania stránok a správnosť ich zobrazovania na mobilných zariadeniach patria nepochybne medzi významné faktory ovplyvňujúce pozície vo vyhľadávačoch a celkovú spokojnosť návštevníkov. Dnes je už od stránok očakávané, že sú buď responzívne, alebo majú špeciálnu verziu pre mobily. Ak to vaša stránka nespĺňa, rozhodne by ste na tom mali zapracovať.

SSL.jpg

Google chce, aby boli všetky stránky zabezpečené

Február 26, 2016 - Novinky - Zobraziť komentáre

Sme zvyknutí, že URL adresa internetových stránok začína známou formulkou „http://“. Tá značí, že komunikácia medzi návštevníkom stránky a webovým serverom prebieha s použitím protokolu HTTP (hypertext transfer protocol). Tento protokol aplikačnej sieťovej vrstvy je používaný drvivou väčšinou internetových stránok súčasnosti. Problémom tohto protokolu je však to, že nijakým spôsobom sa nestará o zabezpečenie komunikácie.

img

Konzultácia a cenová ponuka zdarma

Veríme, že by medzi Vami a Vašim úspechom nemali stáť zbytočné bariéry, preto Vám konzultáciu a cenovú ponuku poskytneme bezplatne.