seo.jpg

Základy SEO optimalizácie

Marec 7, 2016 - Ostatné - Zobraziť komentáre

SEO je skratkou pre Search Engine Optimization, čo v preklade znamená optimalizácia pre vyhľadávače. Tento, vo svete internetu veľmi často používaný, termín označuje súbor praktík a techník, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti webovej stránky prostredníctvom zlepšenia pozícií vo vyhľadávačoch. Stránky s najlepšou optimalizáciou sa po zadaní relevantných kľúčových slov do vyhľadávačov zobrazujú na popredných pozíciách a získavajú najviac návštevníkov a potenciálnych zákazníkov, pretože s lepšou pozíciou sa zvyšuje pravdepodobnosť, že ľudia kliknú práve na ich odkaz.

img

Konzultácia a cenová ponuka zdarma

Veríme, že by medzi Vami a Vašim úspechom nemali stáť zbytočné bariéry, preto Vám konzultáciu a cenovú ponuku poskytneme bezplatne.