Kontakt

IČO: 46 801 740, DIČ: 2023595772, Nie sme platcami DPH!
Spoločnost' zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57272/L

Sídlo Liesek

AMERYS, s.r.o.
Ľ. Jankuľáka 619
027 12 Liesek

Tel: 0919 29 29 29
E-mail: info@tvorbawebstranok.sk

Pobočka Nitra

AMERYS, s.r.o.
Pripravujeme


Tel: 0919 29 29 29
E-mail: info@tvorbawebstranok.sk

Pobočka Bratislava

AMERYS, s.r.o.
Pripravujeme


Tel: 0919 29 29 29
E-mail: info@tvorbawebstranok.sk

img

Konzultácia a cenová ponuka zdarma

Veríme, že by medzi Vami a Vašim úspechom nemali stáť zbytočné bariéry, preto Vám konzultáciu a cenovú ponuku poskytneme bezplatne.