Responzívny dizajn

Návštevnosť web stránok z rôznych mobilných zariadení každým rokom stúpa. Kvôli rôznorodosti týchto zariadení je dôležité, aby sa Váš web dokázal prispôsobiť každému z nich. Responzívna stránka to dokáže.

responsive.png

Responzívny dizajn v skratke

Základnou charakteristikou responzívneho dizajnu je jeho adaptivita. Vďaka princípom použitých pri ich tvorbe sa responzívne web stránky dokážu prispôsobiť akejkoľvek veľkosti obrazovky, na ktorej sú zobrazené.

Výhody responzívneho dizajnu

Vaša stránka bude vďaka optimalizácií prehľadná na všetkých typoch mobilných zariadení a počítačov. Vaši návštevníci či zákazníci tak jednoducho nájdu podstatné informácie.

 

Pri použití responzívneho dizajnu nie je potrebné vytvárať samostatnú mobilnú verziu Vašej stránky, s čím je spojené aj zníženie celkových nákladov.

 

Responzívny dizajn je dôležitý aj pre SEO, keďže vyhľadávače zvýhodňujú stránky, ktoré je možné prehľadne zobraziť na všetkých typoch zariadení.

 

Responzívny dizajn navyše vyjadruje postoj, ktorým Vaša firma vyjadruje vnímanie súčasných technologických trendov a pripravenosť do budúcnosti.

Nevýhody responzívneho dizajnu

Azda jedinou nevýhodou responzívneho dizajnu je nutnosť stráviť pri jeho tvorbe viac času. Je nutné vytvoriť viac veľkostných verzií web stránky, ako aj upraviť umiestnenie funkčných prvkov tak, aby vyhovovali každej veľkosti.

img

Konzultácia a cenová ponuka zdarma

Veríme, že by medzi Vami a Vašim úspechom nemali stáť zbytočné bariéry, preto Vám konzultáciu a cenovú ponuku poskytneme bezplatne.